Vijesti BiH

Neto dobit Centralne banke BiH pala na 5,9 milijuna maraka

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine iznosila je 5,9 milijuna maraka za prvi kvartal 2020. godine, izvještava Indikator.ba. Ovo je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je neto dobit bila 12,9 milijuna maraka, pokazuje nerevidirano financijsko izvješće za razdoblje koji je završio sa 30. ožujkom 2020.

– Značajno odstupanje neto dobiti u odnosu na prošlu godinu je posljedica primjene različitih kalkulacija PD-a (izračun vjerojatnoće neispunjenja obaveza) u mjerenju očekivanih kreditnih gubitaka. Promjena kalkulacije PD-a je rezultirala jednokratnim priznavanjem dobitaka po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka od 9,8 milijuna maraka u dobit ili gubitak i smanjenjima rezervacija za očekivanje kreditne gubitke za odgovarajuće klase financijske imovine na dan 1. siječanj 2019., navodi se u izvješću. Centralna banka također je bila izložena različitim uvjetima i kretnjama tržišnih cijena na dužničke financijske instrumente. Širenje globalne pandemije virusa Covid -19 volatilno je djelovalo u smjeru pada tržišnih cijena dužničkih instrumenata u posjedu Banke u odnosu na izvještajno razdoblje u kojem je došlo do njihovog rasta, dodaje se. Na drugoj strani, vrijednost monetarnog zlata, koje Banka drži na računu u banci u Švicarskoj, a fizički je locirano u trezoru Banke Engleske, povećana je na 267,4 milijuna maraka, sa 254,0 milijuna maraka u prosincu prošle godine, kao rezultat rasta cijene žutog metala. U izvješću se također navodi da je tijekom ožujska 2020. došlo do povećanog podizanja KM gotovog novca i EUR valute iz trezora Centralne banke, a uslijed globalne pandemije virusa Covid-19 kojima je Centralna banka uspješno odgovorila.

– Navedeno nije uticalo na računovodstveno načelo vremenski neograničenog poslovanja Centralne banke, stoji se u izvješću. Treba napomenuti da primarni cilj – održavanje monetarne stabilnosti – Centralna banka uspješno izvršava.

VEZANO

Ukupno 52.631 firmi ima blokiran barem jedan račun

urednik

CBBiH: Povećava se obim doznaka koje bh. dijaspora šalje u BiH

urednik

20 GODINA PLATNIH SUSTAVA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

urednik