DNEVNI Vijesti BiH

Optuženi premijer i ministri dijele stotine milijuna maraka

Vlada Federacije BiH, čiji je vrh optužen za korupciju tijekom pandemije korona virusa, nastavila je s ustaljenom praksom raspodijele budžetskih sredstava po različitim osnovama.

Tako je Vlada FBiH jučer donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – KANTONI” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 36.178.423 KM.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaj o utrošku sredstva dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. Također, dužni su da, u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, Vladi FBiH dostave plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune budžeta kantona, a u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Kantoni su dužni vidljivo obilježiti projekte na način da se vidi da u njihovom financiranju i sufinanciranju, u skladu s ranije donesenom Uredbom Vlade, učestvuje i Vlada FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

575.140 KM za projekate iz kulture i sporta

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, na čijem čelu se nalazi HDZ-ova ministrica Zora Dujmović koja čeka suđenje jer je optužena zbog zloupotrebe položaja, donijela Odluku kojom odobrava raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 575.140,20 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 284.040,20 KM se raspodjeljuje za financiranje 128 programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture. Sredstva od 291.100 KM namijenjena su za financiranje 108 programa i projekata namijenjenih promicanju razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava korisnicima. Obveza korisnika je do 31.12.2022. godine Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, ili sredstva utroše suprotono propisanim kriterijima, dužni su ih vratiti na zahtjev resornog ministarstva.

9,6 milijuna za unaprjeđenje privrede

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu, u iznosu od oko 9.660.000 KM. Osnovni cilj Programa je, kako je obrazloženo, unapređenje i razvoj privrede FBiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kroz realizaciju usvojenih strateških i primarnih dokumenata. Jedan od ciljeva je poticanje privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.