Vijesti BiH

Ukrajincima olakšan ulazak i boravak u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva sigurnosti jednoglasno je donijelo četiri odluke kojima se olakšavaju ulazak i boravak državljana Ukrajine u Bosni i Hercegovini po osnovu humanitarnih razloga uzrokovanih sigurnosnom situacijom u toj zemlji.  

Riječ je o odlukama o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod olakšanim uslovima, kao i o odobravanju privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine u trajanju do šest mjeseci, s tim da privremeni boravak može biti i produžen po ovom osnovu na isti način na koji je i odobren.

Olakšani ulazak u BiH omogućen je Ukrajincima uz predočenje važećih ili isteklih ličnih dokumenata i to pasoša za putovanje u inostranstvo, lične karte, pomorske knjižice ili dječije putne isprave. Istovremeno je za djecu do 18 godina dovoljno predočiti izvod iz matične knjige rođenih.

Postupak za odobrenje privremenog boravka državljanima Ukrajine provodi Služba za poslove sa strancima po ličnom zahtjevu podnosioca, uz dostavljanje kopije ličnih dokumenata i predočenje odgovarajućih dokaza navedenih u Odluci o odobravanju privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine.

Također, u ovom paketu je i Odluka o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH kojom su državljani Ukrajine, koji zbog rata napuštaju Ukrajinu, oslobađaju obaveza da prilikom ulaska u BiH predoče negativan test na Covid-19, odnosno potvrdu o njegovom preboljenju ili o vakcinisanju.   

Odlukom o dopuni Tarife administrativnih taksi propisano je da se stranci, kojima je odlukom Vijeća ministara BiH odobren privremeni boravak u BiH po osnovu humanitarnih razloga, oslobađaju plaćanja administrativnih taksi u određenim postupcima.

Riječ je o postupcima prijave boravišta u Službi za poslove sa strancima ili policiji koju lično vrši stranac ili fizička osoba kod kojeg je stranac u posjeti, izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka, te izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca u skladu sa Zakonom o strancima.