BIH Vijesti BiH

Vijeće ministara ponovno ‘u ništa’

Piše: Dragan Bradvica

SARAJEVO – Kredit Međunarodnog monetarnog fonda došao je u Bosnu i Hercegovinu, novac se nalazi u Centralnoj banci BiH ali dogovora Vijeća ministara o raspodjeli još uvijek nema.

Nakon što je telefonska sjednica propala u ponedjeljak isto se dogodilo u pe tak jer bošnjački ministri ponovno nisu prihvatili prijedlog ministra financija i trezora BiH Vjekoslava Bevande (HDZ BiH) oko raspodjele i otplate kredita. Pojednostavljeno rečeno, bošnjačkim predstavnicima sporno je to sto su županije subjekt raspodjele novca a za njih se zadužuje Federacija i ona vraća taj dug.

Bez odluke

Naime, u petak je donijeta odluka o davanju ovlaštenja ministru financija za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od MMF-a. Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da promisornu notu dostavi Centralnoj banci BiH, a sredstva koja budu povučena na osnovu toga bit će raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, u skladu sa potpisanim Pismom namjere. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH”.

Međutim, druga odluka koja je ponuđena u okviru ovog paketa nije usvojena, a ona se odnosi na raspored sredstava instrumenata za brzo financiranje (RFI). To znači da će sredstva MMF-a koja su na računu Centralne banke i dalje biti blokirana. Prema našim informacijama, pred  ministrima je bila odluka da županije budu subjekti u raspodjeli novca od MMF-a, što četiri člana Vijeća ministara nisu mogla prihvatiti.

To su ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković (SDA), ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić (SBB), ministar odbrane SifetPodžić (DF) te zamjenik ministra za izbjeglice i ljudska prava DževadMahmutović (SDA). Naime, u odluci je jasno navedena raspodjela sredstava na način da FBiH dobiva 61,5 posto, RS-u ide 37,5 posto, a Distrikt Brčko jedan posto (od FBiH i RS-a dobiva po 0,5 posto) ali bošnjački ministri ponovno nisu željeli prihvatiti da su županije dio raspodjele ali da samo FBiH vraća taj kredit. Sapunica je tako samo u pet dana dobila novu epizodu.

Političke igre

Podsjetimo, 21. travnja na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara BiH također nije izglasana odluka o povlačenju sredstava MMF-a zbog sličnih razloga kao i u petak.Tada za odluku nisu glasali Turković, Podžić i Mahmutović, dok je Radončić bio odsutan.

Naravno, kako to biva u BiH, najdeblji kraj će ponovno izvući žitelji i ekonomija kojoj je pomoć trebala još u ožujku. Političke igre u vladajućoj koaliciji nastavljaju se u vremena ove krize dok mali broj njih se uopće i trudi ponuditi adekvatne mjere. Na taj način samo dodaju gas na našem putu ka provaliji.