Vijesti iz svijeta

Srbija će za novo oružje potrošiti gotovo polovinu vojnog proračuna

Nacrt zakona o proračunu Srbije predviđa da ta zemlja u idućoj godini izdvoji više od 1,3 milijardi eura za obranu, odnosno oko dva posto projektiranog bruto društvenog proizvoda (BDP). 

U predviđenom proračunu izuzetno visoku razinu imaju investicije u novo naoružanje za koje će biti utrošeno 44,9 posto svih sredstava.

Ukoliko se usvoji Nacrt zakona o proračunu, Srbija će u odnosu na ekonomsku snagu zemlje imati proporcionalno više novca za obranu nego većina europskih članica NATO-a koje nisu dostigle preporučenih dva posto BDP-a.

“U okruženju su za obranu 2022. toliko izdvajale Rumunjska (1,99 posto) i Hrvatska (2,03 posto), a uskoro će i Crna Gora”, prenosi Beta pozivajući se na portal Balkanska sigurnosna mreža.

Od novog proračuna Srbija će najviše izdvojiti za nabavku naoružanja i vojne opreme, za šta je predviđeno 616 milijuna eura.

Za plaće, doprinose, dnevnice i dodatke zaposlenih bit će izdvojeno 542 milijuna eura, za operativne troškove 203 milijuna, a za izgradnju ili popravku objekata oko 11 milijuna eura.