Dnevni.ba - PRELOADER

Autoceste FBiH demantiraju da su stanovnici kod Mostara nezadovoljni i ugroženi

25 Svi 2020


Autoceste FBiH  demantiraju da su stanovnici kod Mostara nezadovoljni i ugroženi

JP Autoceste FBiH demantirale su u ponedjeljak navode pojedinih medija o tome kako su stanovnici naselja preko čijih imanja prolazi trasa buduće autoceste na poddionici Mostar jug-tunel Kvanj nezadovoljni, te kako je lokalno stanovništvo, posebno povratnici, ugroženo, a njihova budućnost na tom području vrlo neizvjesna.

U svom priopćenju navode kako je prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na Koridoru Vc" riješen položaj trase za nastavak gradnje na jugu, odnosno poddionica Mostar jug-tunel Kvanj, a odlukom Vlade FBiH od 12. prosinca 2018. godine utvrđen je javni interes kao preduvjet za početak postupka eksproprijacije.

Ističu kako postupak eksproprijacije vodi Općina, a Autoceste FBiH samo su jedna stranka u tom postupku, dok procjenu vrijednosti vrše vještaci građevinske, prometne i poljoprivredne struke koje imenuje Općina.

"Od ukupno 377 parcela predviđenih za eksproprijaciju, do sada je u potpunosti sporazumno izuzeto ukupno njih 217, a za još 160 parcela vodi se postupak. Od ukupno 229 predmeta eksproprijacije, sporazumno je završeno njih 147, a od 229 potrebnih rješenja o eksproprijaciji, do petog mjeseca ove godine doneseno je 177, još se čekaju ukupno 52 rješenja o eksproprijaciji koje je potrebno donijeti od strane Grada Mostar", ističu iz Autocesta FBiH te dodaju kako je zbog pandemije koronavirusa postupak usporen.

Po njihovim riječima, na trasi buduće poddionice autoceste Mostar jug-tunel Kvanj, od ukupno 229 predmeta eksproprijacije šest stranaka se protivi izgradnji autoceste, a u katastarskoj općini Ortiješ od 94 predmeta eksproprijacije, 71 predmet je riješen.

"Ovdje napominjemo kako ni jedan od završenih predmeta nije upućen sudu na odlučivanje zbog spora o naknadi za ekspropirano zemljište. Do sada je za otkup zemljišta na ovoj dionici utrošeno 7.411.965,70 maraka. Iz svih prezentiranih podataka možemo vidjeti da se najveći broj građana preko čijih posjeda prolazi trasa buduće autoceste ne protivi izgradnji, dok se jedan mali broj nezadovoljnih građana nastoji iskoristi od strane pojedinaca koji prije svega imaju za cilj usporavanje izgradnje autoceste na prostoru Hercegovine", ističu iz Autocesta Federacije BiH.

DNEVNI


U novom broju donosimo

Novi broj

13 h 36 min

U novom broju donosimo

Novi broj

13 Srp 2024

U novom broju donosimo

Novi broj

12 Srp 2024