Dnevni.ba - PRELOADER
Grad Trenutna temperatura Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja Ponedjeljak
Mostar 24 °C
0.8 °C 9.9 °C
-1.7 °C 13 °C
Sarajevo 23 °C
1.7 °C 3.1 °C
-3.5 °C 5.9 °C
Tuzla 24 °C
3.1 °C 4.4 °C
3.3 °C 9.7 °C
Banja luka 11 °C
0.1 °C 4.4 °C
-0.6 °C 9.6 °C
Bihać 4.9 °C
3.6 °C 7.7 °C
1.2 °C 10.1 °C
Zenica 23 °C
2.9 °C 4 °C
-4.6 °C 7.4 °C
Trebinje 19 °C
10.5 °C 14.5 °C
9.4 °C 13.4 °C
Bijeljina 24 °C
4.6 °C 7 °C
5 °C 11 °C