Dnevni.ba - PRELOADER
Grad Trenutna temperatura Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Mostar 23.1 °C
16.4 °C 34.5 °C
14.6 °C 33.4 °C
Sarajevo 19.1 °C
10.3 °C 30.6 °C
8.6 °C 30.2 °C
Tuzla 20.2 °C
16.1 °C 32.1 °C
16.6 °C 33 °C
Banja luka 20.3 °C
17.8 °C 32.3 °C
17.9 °C 32.8 °C
Bihać 14 °C
13.2 °C 31.2 °C
14.1 °C 29.6 °C
Zenica 10.7 °C
11 °C 31.9 °C
9.7 °C 30.4 °C
Trebinje 24.4 °C
25.5 °C 28.4 °C
24.6 °C 30.3 °C
Bijeljina 20.9 °C
17.6 °C 32.2 °C
18.4 °C 34.4 °C