Dnevni.ba - PRELOADER

Projekt Horizon Europe: Dodatni poticaj akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini

10 Srp 2024


Projekt Horizon Europe: Dodatni poticaj akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini
EU i BiH

Horizon Europe je okvirni program Europske unije usmjeren na istraživanje i inovacije. Cilj je ojačati europski istraživački prostor, olakšati suradnju i jačati utjecaj istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i provedbu politika Europske unije, uz rješavanje globalnih izazova. 

Program podržava stvaranje i širenje izvrsnog znanja i tehnologija i doprinosi stvaranju novih radnih mjesta, u potpunosti uključuje fond talenata EU, potiče gospodarski rast, promovira industrijsku konkurentnost i optimizira utjecaj ulaganja u europskom istraživačkom prostoru.

Proračun iznosi 95.5 milijardi eura i predstavlja najveći dostupni izvor financiranja za istraživanje i inovacije na svijetu. Financirajući istraživanja o klimatskim promjenama, program također doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda i povećava konkurentnost i rast Europske unije.

Projekti UNSA

Bosna i Hercegovina je pridružena zemlja okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe i sudjeluje pod jednakim uvjetima kao i zemlje članice. 

Status pridružene zemlje se temelji na potpisanom Međunarodnom sporazumu o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu. Sporazum se primjenjuje od 2021. i primjenjivat će se do 31. prosinca 2027.

Status pridružene zemlje otvara našoj akademskoj i istraživačkoj zajednici i kompanijama europske fondove za istraživanje i inovacije za period 2021-2027.

Horizon Europe olakšava suradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i provedbu politika EU uz rješavanje globalnih izazova. Horizon Europe podržava projektne aktivnosti kroz tri glavna stupa programa: izvrsnost u znanosti, globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost i Inovativna Europa.  

Horizon Europe mreža u BiH uključuje tim kontakt osoba s ciljem da bude na usluzi istraživačkoj i akademskoj zajednici u cijeloj zemlji u smislu potpore sudjelovanju pojedinaca i pravnih lica u programu. Koordinator bh. NCP tima je Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Univerzitet u Sarajevu sudjelovao je u okvirnim programima za istraživanje i razvoj još od petog okvirnog programa (FP5), a dosad su članice Univerziteta sudjelovale u preko 50 projekata financiranih kroz četiri ciklusa programa.

- Trenutno članice Univerziteta u Sarajevu sudjeluju u jedanaest Horizon Europe projekata, čija se implementacija odvija na Elektrotehničkom fakultetu, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Šumarskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu islamskih nauka, Katoličkom bogoslovnom fakultetu, te u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu je vodeća bh. institucija po broju ostvarenih sudjelovanja u programu Horizon Europe, a značaj učešća u projektima u ovom programu je svakako višestruk. Kroz ove projekte ostvaruje se značajan financijski doprinos za istraživačke i druge prateće projektne aktivnosti Univerziteta iz najvećeg svjetskog budžeta za istraživanje i inovacije, te se istovremeno ostvaruje istraživačka suradnja s velikim brojem istraživačkih institucija i kompanija iz Europe i svijeta.

Suradnja

U vremenu kada izdvajanja za znanost i istraživanja u BiH nisu na zadovoljavajućem nivou, napore naših profesora i istraživača potrebno je svakako javno pohvaliti, te dati dodatni poticaj akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini u nastojanjima da i u okviru znanstvenoistraživačke djelatnosti drže korak s kolegama u Europi i svijetu, a to je upravo ono što sudjelovanje u programu Horizon Europe donosi bh. istraživačima i institucijama, kaže nam rukovoditeljica Službe za NIR, Nina Begović.

Rektorat Univerziteta u Sarajevu implementira HE projekat pod nazivom Odgovori kroz politike - Policy Answers, kroz koji Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci surađuju s Direktoratom Europske komisije za istraživanje i inovacije i kroz koji se prate aktivnosti i razvoj događaja u BiH po pitanjima vezanim za politike, strategije i ulaganja u znanost i inovacije u našoj zemlji.

- Brojni su primjeri uspješnih priča sudjelovanja u HE programu na Univerzitetu u Sarajevu, a trenutno bih izdvojila projekt pod nazivom STECCI - Stone monument ensembles and the climate change impact, projekt čiji je koordinator Prirodno-matematički fakultet. Ovaj projekat čiji je fokus na izazovima koje klimatske promjene predstavljaju za očuvanje kulturnog nasljeđa, postavio je visoke standarde za istraživanja i inovacije na našem Univerzitetu. Značajno je napomenuti da je ovo projekat multidisciplinarne prirode kroz koji se kombinira stručnost iz oblasti konzervacije, znanosti o očuvanju kulturnog nasljeđa, klimatologije, društvenih i humanističkih znanosti, te kreativnih industrija. Ovakav pristup omogućava zajednički multidisciplinarni angažman na zaštiti kulturne baštine u Europi, a posebno stećaka, koji su simbol naše povijesti i identiteta. Univerzitet u Sarajevu prepoznaje značaj sudjelovanja u istraživačkim projektima, te stoga ulaže napore i poduzima mjere kako bi broj članica Univerziteta u projektima u okviru Horizon Europe, ali i drugih europskih fondova, te broj njihovih aplikacija bio što veći, i u tome ćemo svakako ustrajati kroz aktivnosti Centra za istraživanje i razvoj, navela je direktorica Centra za istraživanje i razvoj, te voditeljica HE projekta Policy answers, Maja Arslanagić – Kalajdžić.

N. K.

 

Horizon europa

314 prijava

Prema ažuriranim podacima Europske komisije, koji obuhvaćaju rezultate evaluacije projekata za pozive koji su bili otvoreni do lipnja 2023. godine, u razdoblju 2021. – 2023. godine organizacije iz BiH su podnijele 314 prijave, od čega su 251 zadovoljile pravno-formalne kriterije. Ukupno su organizacije iz BiH potpisale ugovore o korištenju grant sredstava za 38 projekata, a za projekte iz BiH je dodijeljeno oko sedam milijuna eura, što pokazuje povećanje sudjelovanja bh. subjekata u ovom programu.

 

8,5 milijuna eura

U prethodnom programu Horizont 2020, koji je trajao do 2014. do 2020. godine, organizacije iz BiH su povukle ukupno 8.5 milijuna eura. Na osnovu dosadašnjih rezultata, može se reći da će organizacije i institucije iz Bosne i Hercegovine već u 2024. dostići razinu prethodnog sedmogodišnjeg ciklusa.

 

Bosnjak uz lead

Bošnjak: Raditi na promociji

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak istakla je kako je dobro da je ostvaren napredak u povlačenju sredstava iz Programa Horizon Europa, ali da treba i dalje raditi na njegovoj promociji, kako bi rezultati bili još bolji.

U Sarajevu je nedavno organiziran info dan kojem je nazočio veliki broj zainteresiranih predstavnika znanstveno – istraživačke i akademske zajednice, gospodarstva i uprave. Ministarstvo civilnih poslova BiH će slične aktivnosti provoditi i u narednom razdoblju.

 

EU


EU I BIH

Projekt 'Digitalna Europa': Digitalni most ka europskim standardima

Program Digitalna Europa je program financiranja Europske unije usmjeren na uvođenje digitalne te...

7 h 9 min

Mostar postaje izvor ideja za mlade europske poduzetnike/ce

Da Mostar mladima može ponuditi daleko više od turističkih sadržaja potvrđuju i brojne org...

09 Srp 2024

EU I BIH

Sudionici EU4AGRI-Recovery projekta: Bez pomoći iz EU teško bismo opstali

EU4AGRI-Recovery projekat u proteklom periodu pružio je podršku oporavku 78 kompanija bh. ...

08 Srp 2024