Dnevni.ba - PRELOADER

Projekti Europske unije: Prekogranična suradnja za dobrobit svih

04 Ožu 2024


<strong>Projekti Europske unije: Prekogranična suradnja za dobrobit svih</strong>

Bosna i Hercegovina trenutno sudjeluje u šest programa u okviru IPA Komponente dva prekogranične suradnje. Tri su bilateralna programa prekogranične suradnje sa susjednim zemljama, Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, jedan CBC program s državama članicama EU i dva transnacionalna programa.

Prekogranična suradnja u okviru IPA-e kombinira ciljeve kohezije i vanjskih odnosa, uzimajući u obzir specifične pojedinačne potrebe pograničnih regija. Prioriteti u okviru IPA CBC programa obuhvaćaju podršku prekograničnoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj suradnji u pograničnim oblastima te poticanje socijalno-ekonomskog razvoja pograničnih regija, rješavanje zajedničkih problema u oblastima poput životne sredine, prirodnog i kulturnog naslijeđa, javnog zdravstva, prevencije i borbe protiv organiziranog kriminala, osiguranje efikasnih i sigurnih granica, promociju zajedničkih manjih aktivnosti lokalnog karaktera, podršku mrežama, te pripravnosti i pristupu u hitnim slučajevima.

Mnogo dobrih primjera

Prekogranične programe usvaja Komisija, a zajednički ih sprovode zemlje partneri putem zajedničkih poziva za dostavljanje prijedloga koji se odnose na programsku oblast s obje strane granice.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.
Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Hrvatske i naše zemlje, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala, te potiče aktivaciju dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju stanovništva.

U Grudama su nedavno predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta Europske unije, koji je povećao kapacitete jedinica civilne zaštite na području Zapadnohercegovačke Županije i Herceg Novog kako bi učinkovito zaštitili građane i gospodarstvo prilikom prirodnih nepogoda. Europska unija je kroz ovaj projekt osigurala specijaliziranu obuka i nabavku opreme u vrijednosti 220.000 eura. Oprema uključuje specijalizirana vozila te specijaliziranu opremu za postrojbe civilne zaštite, vatrogasne i spasilačke ekipe.

Zahvaljujući financijskoj podršci Europske unije ojačani su kapaciteti za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa, opremanjem timova zaštite i spašavanja te održavanjem treninga za članove prekograničnog tima.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju pri Delegaciji EU u BiH sretan je što je EU financirala inicijativu službi civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona i Herceg Novog u prekograničnoj inicijativi za povećanje otpornosti na prirodne katastrofe.

- Nadamo se da će centar za obuku u Grudama i vatrogasno vozilo u Herceg Novom, s ostalom opremom i obukom koja je osigurana u okviru ovog projekta, pomoći u zaštiti građana i gospodarstva te rješavanju prirodnih opasnosti. Sretan sam što danas svjedočimo konkretnim rezultatima naše podrške i mogu samo potvrditi da će se naša podrška nastaviti, rekao je.

Radoslav Luburić, ravnatelj Razvojne agencije Herag izuzetno je zadovoljan provedbom projekta, smatrajući da je projekt zahvaljujući Europskoj uniji, koja ga je prepoznala i financirala, postigao ciljeve.

- U protekle dvije godine uspostavili smo prekogranično partnerstvo s ciljem boljeg upravljanja katastrofama, ojačali i nadogradili kapacitete nadležnih službi u sektoru zaštite i spašavanja i putem promotivnih i edukativnih kampanja podigli svijest javnosti o mjerama i pravilnom ponašanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Ovo je bio prvi projekt iz ove oblasti u kojem je sudjelovala agencija Herag, ali smo sigurni da će ih u narednom periodu biti više, nadamo se i sa istim ovim partnerima, rekao je Luburić.

Suradnja BiH i Srbije

U proteklom periodu projektni timovi zajedno sa Službama iz sustava civilne zaštite Crne Gore i BiH predano su radili na projektu, a njihova suradnja predstavlja primjer kako zajednički napori mogu donijeti stvarne promjene na lokalnom i regionalnom nivou. Osim toga, projekt je jačao i međunarodnu suradnju, stvarajući mostove između zajednica. 

- Ovaj projekt predstavlja ključnu inicijativu koja će značajno poboljšati našu sposobnost suočavanja s izazovima katastrofa te osigurati brži, uspješniji i koordiniran odgovor u hitnim situacijama. Kroz financijsku podršku Europske unije, nabavili smo opremu, ojačali kapacitete hitnih službi, izradili procjenu rizika od katastrofa i podigli svijest lokalnog stanovništva o mjerama prevencije i reagiranja u slučaju katastrofa. Projekt nije samo ulaganje u sigurnost naše zajednice, već i u izgradnju otpornijeg društva koje je spremno suočiti se s izazovima budućnosti. Ove veze će ostati trajne, čime će se osigurati kontinuirana suradnja i razmjena informacija između naših lokalnih zajednica, izjavio je potpredsjednik Općine Herceg Novi, Mirko Mustur.

Ukupna vrijednost projekta je 586.000 eura, od čega je Europska unija osigurala skoro 500.000 eura bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinanciraju partneri. Provođenje projekta je započelo u ožujku 2022. godine i trajalo je do nedavno (24 mjeseca).

Financijski sporazum za korištenje novog IPA tri Programa prekogranične suradnje Srbija – BiH za period 2021 – 2027. potpisale su u Sarajevu direktorica Direkcije za europske integracija Elvira Habota i ministrica za europske integracije Srbije Tanja Miščević. Ovim sporazumom novih 14 milijuna eura Europske unije postalo je dostupno za projekte u okviru prekogranične suradnje između BiH i Srbije.

Fokus će biti na mladima i njihovom zapošljavanju, unapređenju turističkih kapaciteta i zajedničke turističke ponude. Ovim se nastavlja saradnja i izgradnja partnerstava između korisnika Programa u dvije države, a koja je, kako je istaknuto, u dosadašnjem periodu rezultirala sa 75 projekta koji su uključili preko 250 partnera iz BiH i Srbije. Europska unija je kroz prethodne dvije IPA perspektive za ovaj program izdvojila 26,5 milijuna eura, a kroz njega su podržani zajednički projekti u oblastima zaštite okoliša, prevencije prirodnih katastrofa, jačanja turizma, zaštite kulturnog naslijeđa.

N. K.

EU


EU I BIH

Projekt 'Digitalna Europa': Digitalni most ka europskim standardima

Program Digitalna Europa je program financiranja Europske unije usmjeren na uvođenje digitalne te...

15 Srp 2024

EU I BIH

Projekt Horizon Europe: Dodatni poticaj akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini

Horizon Europe je okvirni program Europske unije usmjeren na istraživanje i inovacije. Cilj je oj...

10 Srp 2024

Mostar postaje izvor ideja za mlade europske poduzetnike/ce

Da Mostar mladima može ponuditi daleko više od turističkih sadržaja potvrđuju i brojne org...

09 Srp 2024