Dnevni.ba - PRELOADER

U Audi Staše Košarca za četiri godine uložili 90.851 maraka, duplo više od cijene vozila?!

01 Kol 2023


U Audi Staše Košarca za četiri godine uložili 90.851 maraka, duplo više od cijene vozila?!

Kako ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) u proteklom mandatu na ovoj funkciji, dakle od 2019. do 2023., najblaže rečeno, nije domaćinski upravljao ovim ministarstvom svjedoče najnoviji nalazi državnih revizora, navodi Fokus.ba. Naime, u izvješću za 2022. ponovo su naveli kako je potrebno preispitati značajno ulaganje u održavanje službenih vozila u Uredu ministra.

Vozni park

-Analizom predmetnih izdataka za usluge održavanja službenog vozila Audi A6 (2015.) u razdoblju 2018.-2021. konstatirano je da je realizirano 80.095 maraka, s tim da je u 2021. godini 12 tisuća maraka naplaćeno od osiguravajuće kuće po osnovu štete. U 2022. realizacija za ove namjene iznosi 10.756 maraka, istaknuli su revizori. Ukoliko se uzme u obzir da, primjerice, polovni Audi A6 iz 2015. danas košta između 40 tisuća i 50 tisuća maraka onda se može zaključiti da je u njega do danas uloženo duplo više od stvarne tržišne cijene. Nadalje, ističu revizori, evidentan je i značajan rast troškova održavanja službenog vozila Passat (2015.), koji su 2022. iznosili 25.111 maraka.

Servis vozila je vršen kod ovlaštenog servisera. Uvidom u zaključeni ugovor sa serviserom konstatirali smo da je ugovorena garancija za dobro izvršenje posla. Utvrđeno je da su na ovom službenom vozilu vršene popravke istih ili sličnih kvarova više puta, u kraćem vremenskom razdoblju, a da kvarovi nisu u potpunosti otklonjeni. Navedeno ukazuju da Ministarstvo nije upućivalo reklamacije na izvršene usluge u smislu pozivanja na ugovorenu garanciju, već su fakturirane usluge redovno plaćane. Opravke službenih vozila vršene u Mostaru kod izabranog dobavljača iako je sjedište institucije u Sarajevu, navode revizori.

Niz anomalija i kršenja zakona
Ovakvo postupanje, kako naglašavaju, direktno utječe na nastajanje drugih troškova (troškovi dnevnica, troškovi uporabe vozila). Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, zaključuju, Ministarstvo i dalje nije vodilo računa o ekonomskoj isplativosti kod popravaka navedenih službenih vozila što ima za posljedicu neracionalno upravljanje izdacima za održavanje službenih vozila. No ustanovili su i niz drugih anomalija pa i kršenja zakona. Tako, primjerice, kolski nalozi nisu popunjavani u skladu Pravilnikom Vijeća ministara BiH o uvjetima nabave i načinu
korištenja službenih vozila u institucijama BiH.
Prekoračivani su limiti za usluge interne reprezentacije za ministra, bez navođenja posebnog obrazloženja prekoračenja. Naime, mjesečni limit za usluge interne reprezentacije ministra iznosi 600 maraka odnosno 7.200 maraka na godišnjoj razini. Predmetni izdaci su na godišnjoj razini realizirani u iznosu od 11.522 maraka. Za prekoračeni iznos nije dano obrazloženje.
Dodatno, kako je konstatirano, Ministarstvo nije dosljedno primjenjivalo odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koje se odnose na probni rad, ocjenjivanje probnog rada i potvrđivanje državnih službenika. Također, odobrilo je produženje radnog angažmana jednom državnom službeniku za razdoblje od dva mjeseca od dana stjecanja uvjeta za mirovinu (zakonski uvjet za umirovljenje bio je ispunjen 20. studenog 2022.), a što je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

DNEVNI


U novom broju donosimo

Novi broj

15 Srp 2024

U novom broju donosimo

Novi broj

13 Srp 2024

U novom broju donosimo

Novi broj

12 Srp 2024