Dnevni.ba - PRELOADER

Brojne zakonske prepreke za eksproprijaciju zemlje južno od Mostara

01 Lip 2020


Brojne zakonske prepreke za eksproprijaciju zemlje južno od Mostara

Koordinacijsko tijelo Inicijative za zaštitu građana južne zone grada Mostara smatra da JP “Autoceste FBiH“ priopćenjem u kojem se osvrće na proces eksproprijacije zemljišta za potrebe gradnje Koridora V-c na području južno od Mostara dezinformira javnost. “Poduzeće “Autoceste FBiH“ u tom priopćenju navodi da vlasnici izvlaštenog zemljišta nisu uputili niti jednu žalbu sudu, no ne navode da je u pouci o pravnom lijeku decidno navedeno da se protiv zaključka o eksproprijaciji zemljišta ne može izjaviti žalbu sukladno čl.220. Zakona o upravnom postupku“, navode iz Inicijative za zaštitu građana južne zone grada Mostara i poručuju da su postojale i postoje brojne zakonske prepreke za provođenjem procesa eksproprijacije. “Svi dokazi i činjenice ukazuju da je sporna dionica Mostar jug - Buna 'politička dionica' trasirana vaninstitucionalno, bez održane javne rasprave s domicilnim stanovništvom, bez urađene studije utjecaja trase autoputa na okoliš i ljude, bez suglasnosti Predsjedništva BiH za eksproprijaciju zemljišta na lokaciji Ortiješ (prostor perspektivne vojne imovine) za koji nisu nadležni niti Vlada FBiH niti Zastupnički dom Parlamenta FBiH, kao niže instance“, precizira se, nadalje, u priopćenju Inicijative za zaštitu građana južne zone grada Mostara. Inicijativa poziva JP “Autoceste FBiH“ da organizira javnu raspravu sa stanovnicima području na čije živote utječe planira trasa autoceste i da naprave profesionalnu i o političkom utjecaju neovisnu studiju utjecaja na okoliš i ljude trase autoceste Mostar jug - Buna.